Úvod 9 O projekte 9 Zlatý odznak Radovana Kaufmana

Zlatý odznak Radovana Kaufmana

Na školách, či v rámci relevantných organizácií, absolvujú deti bez zdravotného znevýhodnenia i deti so zdravotným znevýhodnením jednoduché športové súťaže v disciplínach: beh 4×10 metrov, skok z miesta do diaľky a hod plnou loptou. Škola alebo organizácia si sama zvolí formu, ako zrealizuje súťaž v základnom kole (v rámci predmetu telesná výchova, či školských pretekov a pod.). Následne, po zrealizovaní súťaže v základnej časti, škola alebo organizácia zosumarizuje dosiahnuté výsledky a vyplní elektronický formulár, uverejnený na stránke www.spv.sk v sekcii „Mládež“. U žiakov bez zdravotného znevýhodnenia sa uvádza počet dosiahnutých bodov, u zdravotne znevýhodnených žiakov sa zapisujú konkrétne výsledky športových disciplín a klasifikačná skupina, ktorá im bola pridelená. Vyplnený formulár je potrebné zaslať najneskôr do termínu uzávierky základnej časti súťaže, t.j. do 31.5. daného roku.

Pre deti so zdravotným znevýhodnením (zrakové, telesné a mentálne znevýhodnenie ) je metodika športových disciplín modifikovaná. Napríklad u vozičkárov ako jazda na vozíku 4x10m, zrýchlenie na vozíku na vzdialenosť 3 m a hod plnou loptou 1 kg, s možnosťou
viacerých typov odhodenia a úchopu lopty. Výsledok dosiahnutý dieťaťom so zdravotným znevýhodnením bude prepočítaný organizátorom na základe zodpovedajúceho koeficientu. K dispozícii je aj systém športovo-zdravotnej klasifikácie detí so zdravotným znevýhodnením.

Podľa hodnotiacich tabuliek bude možné výsledky žiakov previesť na body. Podľa celkového počtu dosiahnutých bodov sú stanovené 3 úrovne, zodpovedajúce udeleniu jedného z odznakov – zeleného (3-10 bodov), modrého (11-20 bodov) a červeného (21 a viac bodov) – podľa farieb troch slzičiek – tzv. Agitos, ktoré sú súčasťou loga Medzinárodného paralympijskáho výboru. Výsledky detí so zdravotným znevýhodnením budú v rokoch 2018-2019 vyhodnocované prostredníctvom organizátora – Slovenského paralympijského výboru. V ďalšom období, pri štatisticky dostatočnom počte dát zdravotne znevýhodnených detí, budú zostavené koeficienty, ktorými bude možné ich výsledky porovnávať s výsledkami bežnej populácie. Všetkým deťom sú na základe dosiahnutého počtu bodov, či úrovne výkonov, zasielané konkrétne počty odznakov, vyjadrujúci úroveň ich športovej zdatnosti, či všestrannosti. Najlepších 30 detí bez zdravotného znevýhodnenia a 20 detí so zdravotným znevýhodnením sa zúčastní na základe pozvánky celoslovenského finále v Partizánskom, pričom všetci účastníci finálového kola získajú vecné ceny a diplom s uvedením počtu dosiahnutých bodov a umiestnením. Najlepší vo svojich kategóriách získajú „Zlatý odznak Radovana Kaufmana“.