Úvod 9 O projekte 9 Deň Radovana Kaufmana

Deň Radovana Kaufmana

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu je vo všeobecnosti spoločnosť ako celok a prvoradým cieľom schopnosť jej členov pochopiť a pozitívne vnímať paralympijské hnutie a jeho význam. V konkrétnom vyjadrení cieľov sa však projekt zameriava predovšetkým na deti a mládež, pričom podprojekt v podobe súťaže „O zlatý odznak Radovana Kaufmana“ oslovuje špecifickú skupinu detí vo veku základnej školskej dochádzky – t.z. základné školy bežného typu, spolu so špeciálnymi základnými školami. Nepriamo sú cieľovou skupinou aj rodiny so zdravotne z nevýhodneným dieťaťom.

Prostriedky a formy projektu

Už z názvu projektu je zrejmé, že stavia na vhodne zvolených, vysoko motivačných a pestro koncipovaných celoročných aktivitách, ktoré organizátorom poskytnú dostatočný priestor na komunikáciu myšlienok paralympizmu. Konkrétne športové a súťažné aktivity motivujú detských účastníkov k tomu, aby na základe dosiahnutých výsledkov v základnej časti postúpili a mohli sa zúčastniť vyvrcholenia projektu v Partizánskom na konci školského roka. Aby projekt zasiahol čo najlepšie svoju cieľovú skupinu, je postavený na takých formách a prostriedkoch, ktoré sú atraktívne jednak pre školu i samotných žiakov, ale dostupné aj špeciálnym školám, či rodinám s deťmi. Dôležitým nástrojom realizácie projektu je kvantifikácia (systém hodnotenia) výstupov prebiehajúcich športových aktivít, na základe ktorej bude možné oceniť (napríklad vo forme „odznaku športovej všestrannosti“) všetky deti zapojené do projektu, ale aj vybrať najúspešnejších jednotlivcov, postupujúcich na konci školského roku do záverečného finále v Partizánskom.

K najdôležitejším súčastiam projektu patria:

Súťaž športovej všestrannosti „O zlatý odznak Radovana Kaufmana“

Na školách, či v rámci relevantných organizácií, absolvujú deti bez zdravotného znevýhodnenia i deti so zdravotným znevýhodnením jednoduché športové súťaže v disciplínach: beh 4×10 metrov, skok z miesta do diaľky a hod plnou loptou.

Súťaž v časopise Fifík „Čo vieš o paralympijskom športe“

Na internete prebehne v závere školského roka v spolupráci s redakciou detského časopisu Fifík jednoduchý kvíz s tematikou paralympijského športu. Školy, organizácie, združenia, rodiny takto môžu podporiť myšlienku projektu a do kvízu zapojiť svoje deti. Najúspešnejší jednotlivci získajú vecné ceny a víťaz víkendový pobyt v rámci ubytovacieho zariadenia na Remate, vrátane bohatého pobytového športového programu. Ocenené budú aj najúspešnejšie školy.

Finále projektu „Športový deň Radovana Kaufmana“ vždy na konci júna v Partizánskom

Celodenná spoločensko-športová akcia, podporená bohatým sprievodným programom, organizovaná v spolupráci s mestom Partizánske a ZŠ Radovana Kaufmana.
V športovom areáli ZŠ Radovana Kaufmana prebehne finále súťaže pohybovej všestrannosti „O zlatý odznak Radovana Kaufmana“. Na hlavnom námestí okrem bohatého kultúrneho programu prebehnú aj sprievodné športové aktivity – napríklad aj „pódiové“ meranie síl s našimi najúspešnejšími paralympionikmi, či autogramiáda úspešných olympionikov a paralympionikov. Súčasťou programu na hlavnom námestí je aj symbolická jazda „Na kolesách proti rakovine“, čo je jednou z ústredných myšlienok už tradične populárnej kampane, na začiatku ktorej stál práve Radovan Kaufman.