Dnes odštartoval XIII. ročník „Na kolesách proti rakovine“

Oficiálne otvorenie už v poradí 13. ročníka tejto celoslovenskej kampane sa uskutoční v piatok 6. marca na pôde nákupného a spoločenského centra Centrál v Bratislave v rámci  programu ku Dňu výskumu rakoviny počas dvojhodinového programu s viacerými známymi osobnosťami a hudobnými vystúpeniami.

„Kolesá proti rakovine“ sa rozkrútili už v roku 2003 pod záštitou paralympijského víťaza v cyklistickom šprinte zo Sydney 2000 Radovana Kaufmana. Tento veľký bojovník, nielen s rýchlymi kolesami svojich súperov, ale aj s nepriazňou vlastného osudu, počas prvého ročníka kampane, bohužiaľ, podľahol zákernej rakovine. Jeho meno sa však stalo silným odkazom a nezameniteľným symbolom tohto projektu aj do ďalších rokov. V jeho rodisku Partizánskom už nesie základná škola, ktorú navštevoval, jeho meno a mesto sa opäť zapojí aj v roku 2015 do tohto projektu.   

V tomto roku vstupujeme už do 13. ročníka a ambíciou organizátorov je opäť „naplno rozkrútiť kolesá“ na pomoc onkologickým pacientom a účinne šíriť prostredníctvom športu a pohybu osvetu o výskume, prevencii a liečbe rakoviny. V rámci projektu počas dvanástich rokov trvania tejto kampane sa podarilo prispieť k zakúpeniu niekoľkých dôležitých prístrojov v hodnote viac ako 410 tisíc eur, ktoré pomáhajú diagnostikovať nádorové ochorenia. 

Projekt „Na kolesách proti rakovine“ je ideálnou príležitosťou, ako zapojiť čo najväčší okruh ľudí do športu a prospešných pohybových aktivít, napomáhajúcich zdravému životnému štýlu. Ako sme už spomínali, dlhodobým cieľom tejto charitatívnej kampane je získavanie finančných prostriedkov na zakúpenie dôležitých prístrojov, prispievajúcich k včasnej diagnostike a prevencii nádorových ochorení. V tomto roku je cieľom verejnej zbierky vzácny prístroj – tkanivový analyzátor s cenou vyše 33 tisíc eur. Verejná zbierka je schválená Ministerstvom vnútra  SR.

Ciele kampane „Na kolesách proti rakovine“

Ak zhrnieme skúsenosti z predchádzajúcich rokov i ambície organizátorov do ďalších ročníkov, vychádzajú z nich tieto základné ciele kampane „Na kolesách proti rakovine“v roku 2015: 

  • upozorniť širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí a onkologických pacientov
  • zapojiť čo najviac detí, mládeže i dospelých do pohybových aktivít a aktivít podporujúcich zdravý životný štýl
  • napomôcť získavaniu finančných prostriedkov na zakúpenie onkologických diagnostických a liečebných prístrojov
  • naďalej získavať potrebné finančné prostriedky na zakúpenie prístroja „Tissue microarrayer“ (tkanivový mikroanalyzátor). Je to laboratórne zariadenie, ktoré umožňuje rýchlu, rentabilnú a spoľahlivú analýzu rôznych nádorových znakov v tkanivových vzorkách pacientov.
  • sústrediť sa na široký záber projektu a jeho masovosť, napomôcť myšlienke transformovať kampaň na celospoločensky významné hnutie. Komunikáciu projektu viesť ako celoročne prebiehajúcu kampaň s množstvom aktívnych foriem podpory.

Kampaň bude aj v tomto roku zameraná na deti, mládež i dospelých, s cieľom zapojiť do športových aktivít čo najširšiu verejnosť. Napríklad formou zvládnutia stanovenej trate na akomkoľvek nemotorovom kolieskovom prostriedku, zapojením sa do súťažných jázd na bicykli, inline korčuliach alebo na cyklistických virtuálnych trenažéroch,  či absolvovaním jázd zručnosti sa verejnosť stáva súčasťou tohto vysoko humánneho projektu.

Použitie výťažku verejnej zbierky

Výskum  – časť vyzbieraných finančných prostriedkov bude v spolupráci s Nadáciou Výskum rakoviny použitá na nákup prístroja „Tissue microarrayer“ (tkanivový mikroanalyzátor). Tento prístroj bude pracovať v Ústave experimentálnej onkológie SAV. Je to laboratórne zariadenie, ktoré umožňuje rýchlu, rentabilnú a spoľahlivú analýzu rôznych nádorových znakov v tkanivových vzorkách pacientov. Cena je približne 33 tis. eur. 

Liečba  – v spolupráci s občianskym združením Rad Onko sa časť vyzbieraných finančných prostriedkov použije na nákup prístroja Gammacell  slúžiaceho k liečbe rakoviny.

Kompenzácia  – posledná časť finančných prostriedkov bude použitá na nákup kompenzačných pomôcok pre ľudí postihnutých nádorovým ochorením a športových pomôcok pre paralympijských športovcov

Súčasťou projektu bude opäť veľký benefičný koncert v Smoleniciach, ktorý má svoje tradičné miesto  v kalendári podujatí v mesiaci august. Tisíce ľudí na zámockom svahu, známi hudobníci, skvelá nálada až do  hlbokej noci urobili počas niekoľkých rokov zo smolenického koncertu megaakciu, na ktorú sa každý rok teší nielen táto obec, ale celé široké okolie…

Pevne veríme, že myšlienky kampane „Na kolesách proti rakovine“ si aj v tomto roku získajú veľký počet priaznivcov, ktorí tak spolu s nami prispejú k naplneniu ústredného cieľa celej kampane, nesúceho v sebe heslo Radovana Kaufmana: „Aktívne a s odhodlaním vytrvalo bojovať proti zákernej civilizačnej chorobe!“