Výsledky súťaže o Zlatý odznak Radovana Kaufmana 2017

Súťaž je v tomto roku realizovaná zatiaľ ako pilotný projekt, preto boli do nej zapojené iba vybrané základné školy a do konca roku paralelne prebieha aj overovanie výkonnostných štandardov na špeciálnych školách. Napriek tomu sú čísla vyjadrujúce aktivitu škôl a žiakov v súťaži pre rok 2017 pozoruhodné. Do súťaže sa zapojilo 1297 žiakov z 15 škôl, pričom bolo splnených 195 zelených, 706 modrých a 396 červených odznakov pohybovej zdatnosti. Zapojené školy prostredníctvom elektronického formulára zaslali na SPV aj mená najlepších dvoch žiakov školy v každej kategórii, z ktorých 32 sa zúčastní záverečného finále súťaže 28.6.2017 v Partizánskom.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE O ZLATÝ ODZNAK RADOVANA KAUFMANA

I. ROČNÍK 2017

Napriek skutočnosti, že v roku 2017 je projekt "Zlatý odznak Radovana Kaufmana" chápaný ako pilotný a propozície súťaže sme zaslali priamo len na vybrané základné školy, dosiahol hneď pri svojej premiére veľmi zaujímavé výsledky:

 Počet zapojených škôl: 15 
 Počet súťažiacich detí: 1296 
 Počet detí na ZŠ bežného typu: 1211 
 Počet detí so zdrav. znevýhodnením: 85 
 Počet splnených zelených odznakov: 194 
 Počet splnených modrých odznakov: 706 
 Počet splnených červených odznakov: 396 

 

Odznaky pohybovej zdatnosti budú od pondelka 26.6.2017 distribuované na všetky zapojené školy cez zásielkovú službu UPC. 

Každá škola prostredníctvom elektronického formulára v termíne do 31. mája 2017 nahlásila počet splnených zelených, modrých a červených odznakov a uviedla výkony dvoch najlepších žiakov svojej školy v jednotlivých kategóriách 6-7 roční, 8-9 roční a 10 roční.

Uvádzame tabuľku poradia najlepších jednotlivcov v jednotlivých kategóriách za školský rok 2016/2017:

 

VÝSLEDKY ŽIAKOV ŠKȎL BEŽNÉHO TYPU

KATEGÓRIA 6-7 ROČNÍ

por. meno škola body
1 Hana Matejovičová Základná škola Nováky 33
2 Oliver Sivý Základná škola, Školská 14, Bošany 33
3 Peter Žaťko Základná škola, Školská 14, Bošany 31
4 Tatiana Charina Základná škola Nováky 30
5 David Marek ZŠ s MŠ Krajné 29
6 Nela Bezáková Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany 29
7 Laura Ševčíková ZŠ s MŠ Skačany 539 28
8 Korenčíková Sofia Základná škola s materskou školou Veľká okružná, Partizánske 28
9 Alex Bazala Základná škola Veľké Uherce 145 28
10 Natália Sadloňová ZŠ s MŠ Krajné 28
11 Laura Tomová Základná škola s materskou školou Horná Ves 27
12 Nina Sofia Janíčková ZŠ s MŠ Skačany 539 27
13 Daniel Rybanský Základná škola s materskou školou Veľká okružná, Partizánske 27
14 Lukáš Škvarenina Základná škola Malinovského, Partizánske 26
15 Miroslav Marko Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany 26
16 Nikolas Bezák Základná škola s materskou školou Horná Ves 24
17 Barbora Kolesnáčová Základná škola Malinovského, Partizánske 23
18 Natália Šútorová Základná škola Veľké Uherce 145 23
19 Jakub Lahučký ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske 22
20 Sára Jakubíková  Základná škola Športovcov, Partizánske 22
21 Alex Kollár  Základná škola Športovcov, Partizánske 19

 

KATEGÓRIA 8-9 ROČNÍ

por. meno škola body
1 Juraj Duchovič Základná škola Veľké Uherce 145 35
2 Dávid Šebesta Základná škola s materskou školou Veľká okružná, Partizánske 32
3 Jakub Lajstrík Základná škola Veľké Uherce 145 30
4 Jakub Vlnka Základná škola, Školská 14, Bošany 34
5 Michal Mšáll ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske 31
6 Samuel Grman Základná škola Nováky 30
7 Dávid Kačkovič Základná škola s materskou školou Veľká okružná, Partizánske 32
8 Ondrej Číž Základná škola Gorazdova, Bánovce nad Bebravou 30
9 Lucia Košíková Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany 30
10 Jozef Kolárik Základná škola Gorazdova, Bánovce nad Bebravou 30
11 Laura Hozáková Základná škola s materskou školou Veľká okružná, Partizánske 30
12 Karin Králová Základná škola Malinovského, Partizánske 29
13 Zuzana Kiabová Základná škola Nováky 29
14 Dorota Srnková Základná škola, Školská 14, Bošany 29
15 Tomáš Remeň Základná škola Malinovského, Partizánske 28
16 Samuel Martvoň Základná škola s materskou školou Horná Ves 28
17 Anton Gardian Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany 28
18 Marek Knápek ZŠ s MŠ Skačany 539 27
19 Matthias Rončka ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske 27
20 Tobias Školka Základná škola s materskou školou Horná Ves 26
21 Dávid Velšic Základná škola Veľké Uherce 145 26
22 Romana Struhárová ZŠ s MŠ Skačany 539 26
23 Michal Medňanský ZŠ s MŠ Krajné 25
24 Linda Žišková  Základná škola Športovcov, Partizánske 25
25 Boris Zelina Základná škola Veľké Uherce 145 24
26 Martin Minárik  Základná škola Športovcov, Partizánske 23
27 Juraj Oružinský ZŠ s MŠ Krajné 22

KATEGÓRIA 10 ROČNÍ

por. meno škola body
1 Samuel Bursa Základná škola Malinovského, Partizánske 31
2 Lenka Žáková Základná škola Malinovského, Partizánske 34
3 Michaela Sasková Základná škola s materskou školou Veľká okružná, Partizánske 31
4 Jaroslav Jarošinec Základná škola Nováky 28
5 Leo Kubáň ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske 26
6 Ján Lacko ZŠ s MŠ Krajné 26
7 Nina Špániková  Základná škola Športovcov, Partizánske 26
8 Matej Halmo Základná škola, Školská 14, Bošany 25
9 Dávid Vážan Základná škola Nováky 25
10 Marek Figura ZŠ s MŠ Krajné 25
11 Karin Adamkovičová Základná škola, Školská 14, Bošany 25
12 Tatiana Vlčková ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske 24
13 Marek Záhumenský Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany 23
14 Jakub Dubný ZŠ s MŠ Skačany 539 22
15 Martin Valter Základná škola s materskou školou Horná Ves 22
16 Matúš Ďuriš ZŠ s MŠ Skačany 539 22
17 Adela Pilátová Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany 22
18 Juliette Dabin  Základná škola Športovcov, Partizánske 21
19 Samuel Bodnár Základná škola s materskou školou Horná Ves 20

 

VÝSLEDKY ŽIAKOV ŠPECIÁLNYCH ŠKȎL

Meno a priezvisko Škola beh 4x10m (s) skok do diaľky (cm, s) hod medicinbalom (cm)
Barbora Turčeková ZŠ Veľká Okružná, Partizánske 31,0 2,03 (s) 380
Daniel Bitto SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 12,9 148 280
Sebastian Kassab SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 12,5 122 165
Jakub Puškáč Š Mokrohájska 3, Bratislava 15,6 120 235
Filip Ralbovský SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 14,2 118 270
Dominika Kuchtová SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 14,7 91 150
Viktória Majerčáková SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 20,6 106 135
Rebeka Marksová SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 46,2 35 (v) 0,95
Maximilián Čerba SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 12,4 140 382
Dominika Šimeková SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 17,2 123 185
Tomáš Balgavý SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 15,3 117 202
Ján Hlavenka SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 20,0 30 197
Linda Lipovská SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 15,5 116 192
Zlatica Vargová SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 13,6 134 234
Tibor Šimek SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 12,6 144 4,83
Monika Sivíčeková SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 13,4 128 300
Samuel Žolnai SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 11,8 142 462
Lukáš Vlk SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 15,3 102 3,28
Vlado Virág SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 14,8 104 364
Slávko Szabó SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 15,9 73 187
Barbora Bábiková Š Mokrohájska 3, Bratislava 18,4 73 190
Saskia Szirákiová SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 29,4 55 164
Viktória Sekulová SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 15,1 112 203
Veronika Spišáková SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 14,3 114 2,23
Dávid Sivíček SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 13,1 152 284
Aneta Navarová SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 16,3 98 238
Martin Sekula SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 12,3 140 294
Dávid Režňák SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 12,5 137 328
Vanesa Čonková SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 12,7 179 440
Tatiana Janbíková SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 13,9 137 233
Alex Bordák SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 13,9 150 213
Dominik Tuček SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 15,0 54 133
Timo Holovač SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 14,1 180 435
Dávid Dobiáš SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 14.6 101 251
Betka Novotná SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 14,1 145 341
Stela Lipovská SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 13,6 143 287
Matúš Dúbrava SŠ Mokrohájska 3, Bratislava 23,0 1,77 (s) 330
Ernest Kotlár SZŠ internátna Topoľčany 11,6 150 150
Nikola Budayová SZŠ internátna Topoľčany 13,1 97  
René Vereš SZŠ internátna Topoľčany 14,5 105 110
Kristián Hlavatý SZŠ internátna Topoľčany     130
Peter Karvay SZŠ internátna Topoľčany 10,9 142 120
Dominik Kotlár SZŠ internátna Topoľčany 12,4   38
Marián Rybanský SZŠ internátna Topoľčany 13,1    
Martina Balážová SZŠ internátna Topoľčany   130  
Kristián Šarai SZŠ internátna Topoľčany   105 44
Tomáš Karvay SZŠ internátna Topoľčany 11,2 140 265
Branislav Šakozy SZŠ internátna Topoľčany 11,3 145 250
Marek Vereš SZŠ internátna Topoľčany 12,4 120  
Jakub Režo SZŠ internátna Topoľčany     220
Valéria Burzová SZŠ internátna Topoľčany 13,8 90 120
Gabriel Šaray SZŠ internátna Topoľčany 15,1 95 145
Andrej Drahovský SZŠ internátna Topoľčany 17,5 65 150
TatianaKotlárová SZŠ internátna Topoľčany 10,7    
Pavol Barát SZŠ internátna Topoľčany 11,2    
Marieta Karvayová SZŠ internátna Topoľčany 11,7 145 200
Vanesa Madová SZŠ internátna Topoľčany   144  
Barbora Šarkoziová SZŠ internátna Topoľčany   142  
Petra Kotlárová SZŠ internátna Topoľčany     190
Adam Obrtlík SZŠ internátna Topoľčany     150
Marek Kapura ŠZŠ internátna Michalovce 14,5 112 300
Ondrej Kapura ŠZŠ internátna Michalovce 14,7 114 280
Silvan Gliganič ŠZŠ internátna Michalovce 20,6 85 200
Stanislav Pešta ŠZŠ internátna Michalovce 15,9 83 240
Sebastian Krištof ŠZŠ internátna Michalovce 15,7 123 410
Radoslav Kotula ŠZŠ internátna Michalovce 15,3 120 250
Peter Hospodi ŠZŠ internátna Michalovce 14,7 98 260
Štefan Badžo ŠZŠ internátna Michalovce 12,3 132 360
Anton Marcin ŠZŠ internátna Michalovce 13,6 146 315
Miroslav Demeter ŠZŠ internátna Michalovce 13,6 80 210
Kevin Harakaľ ŠZŠ internátna Michalovce 16,6 90 210
Kristián Baláž ŠZŠ internátna Michalovce 17,0 70 220
Peter Čonka ŠZŠ internátna Michalovce 16,6 83 150
Stanislava Rusnáková ŠZŠ internátna Michalovce 15,2 100 220
Michaela Halásová ŠZŠ internátna Michalovce 17,1 63 180
Miroslava Marcinová ŠZŠ internátna Michalovce 15,3 75 350
Anastázia Hoľanová ŠZŠ internátna Michalovce 14,8 75 180
Sára Ujlakyová ŠZŠ internátna Michalovce 15,6 97 240
Simona Peštová ŠZŠ internátna Michalovce 16,3 53 160
Milena Karchňáková ŠZŠ internátna Michalovce 15,7 90 190
Kasandra Balogová ŠZŠ internátna Michalovce 14,9 75 170
Anabela Harakaľová ŠZŠ internátna Michalovce 15,6 82 280
Chiara Hudáková ŠZŠ internátna Michalovce 14,2 111 280
Marianna Hoľanová ŠZŠ internátna Michalovce 14,8 98 200
Karin Kotulová ŠZŠ internátna Michalovce 14,8 107 240

Do finále sú zo špeciálnych škôl v tomto roku v rámci pilotného projektu zaradení len vybraní žiaci s telesným znevýhodnením, aby bolo možné odskúšať v podmienkach veľkého podujatia modifikáciu jednotlivých športových disciplín. Keďže na tvorbe hodnotiacich tabuliek pre zdravotne znevýhodnených žiakov sa ešte pracuje a v súčasnom období nie je možné ich výkony bodovať, všetci zapojení žiaci špeciálnych škôl získavajú v roku 2017 jednotne zelený odznak pohybovej zdatnosti.

 

© Copyright 2017 - 2021 by Slovenský paralympijský výbor

Top