Elektronický formulár pre odoslanie výsledkov základného kola

Elektronický formulár pre odoslanie výsledkov základného kola.

Prosíme odoslať najneskôr do 31. mája 2020.

Usmernenie k vyplnenie elektronického formulára:

K vyplneniu dotazníka budete potrebovať okrem kontaktných údajov školy aj počet detí na škole, ktoré splnili kritériá pre jednotlivé farby odznakov. Ďalej si pripravte meno, dátum narodenia a počet dosiahnutých bodov troch najlepších jednotlivcov v troch vekových kategóriách - 6-7 roční, 8-9 roční a 10 roční. V základnej časti súťaže rozhoduje vek žiaka dosiahnutý v deň, kedy súťaž základného kola na škole absolvoval. Pre stanovenie poradia najlepších v prípade rovnosti bodov rozhoduje konkrétny výsledok dosiahnutý v športovej disciplíne 4x10m. V prípade detí so zdravotným znevýhodnením výsledky zašlite podľa pokynov uvedených nižžšie prostredníctvom tlačiva "Záznamový hárok športových disciplín". Najlepších 30 detí bez zdravotného znevýhodnenia a 30 najlepších detí so zdravotným znevýhodnením sa zúčastní na základe pozvánky celoslovenského finále v Partizánskom dňa 24.6.2020.

Elektronický formulár

© Copyright 2017 - 2022 by Slovenský paralympijský výbor

Top